Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

Op deze dagen hebben wij een continurooster van 8.30 – 14.30 uur. De leerkracht eet met de kinderen in de klas. Het buitenspelen tussen de middag wordt verzorgd door pedagogisch medewerkers van SKR Kinderopvang.

Woensdag:

08.30 – 12.15 uur

Op onze school wordt de voorschoolse opvang (VSO) en de buitenschoolse opvang (BSO) verzorgd door SKR Kinderopvang. Er is een mooie BSO-ruimte en ook kan er bijvoorbeeld van de tuin en het plein gebruik gemaakt worden.