Samen maken we het verschil!

Missie:

CBS De Klimop Rijsoord zorgt voor kennisoverdracht als primair doel van het onderwijs. Om leerlingen optimaal tot ontwikkeling te laten komen, zorgen leerkrachten, ouders en leerlingen voor een veilige omgeving.

Vanuit de Christelijke identiteit dragen wij zorg voor onszelf, de ander en onze omgeving. Onze waarden zijn:

 • leerlingen leren elkaar te accepteren en verschillen te respecteren;
 • onze leerlingen ontwikkelen sociale vaardigheden, normen en waarden;
 • iedereen, betrokken bij onze school, voelt zich gezien en gehoord;
 • onze leerlingen leren zich bewust te zijn van hun eigen kracht en mogelijkheden;
 • onze leerlingen ontwikkelen zich tot autonome en zelfredzame individuen, die in staat zijn de problemen op te lossen in de wereld van nu!

Visie:

 • wij ondersteunen iedere leerling om zichzelf optimaal te ontwikkelen;
 • wij geven onderwijs volgens het Expliciete Directe Instructie Model, waarbij het lesprogramma centraal staat;
 • wij bieden deskundige leerkrachten die een focus hebben op het optimaliseren van het onderwijs;
 • wij zijn een lerende organisatie op alle niveaus van onze school met onze leerlingen, ouders en leerkrachten.
 • wij werken doelbewust en doelgericht.

Onze uitgangspunten zijn:

 • ieder kind is uniek
 • onze kinderen leren van en met elkaar
 • onze kinderen zijn verantwoordelijk voor en betrokken bij hun eigen leerproces
 • onze kinderen ontwikkelen zich in een doorgaande lijn
 • onze kinderen leren dat fouten maken leerzaam is.