Medezeggenschapsraad (MR)

De MR bestaat uit vier leden.

  • Namens personeel: Petra Pieters en Sabine van Wijk.
  • Namens ouders: Marlous de Groot en Wouter Mannak.

De ouders zijn gekozen door ouders. Dat betekent dat ook uw belangen worden behartigd. De MR geeft advies of instemming over onderwerpen die met het schoolbeleid te maken hebben. De MR komt ongeveer 6-8 keer per jaar bij elkaar.

De belangrijkste taken van de MR zijn:

  • Overleg over de algemene zaken op school;
  • Gevraagd en ongevraagd voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan bijvoorbeeld de directie;
  • Bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg op school;
  • Bevorderen van gelijke behandeling en advies en instemming verlenen aan voorgenomen besluiten van directie en/of bestuur.

De MR verantwoordt haar taken en werkzaamheden door middel van een rapportage, die regelmatig is terug te vinden in de weekbrief. Petra Pieters zal namens De Klimop plaats nemen in de GMR(Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Hierin zijn alle scholen binnen de stichting vertegenwoordigd. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar, u kunt dus meestal langskomen. Laat wel even weten dat u komt. Het kan voorkomen dat delen van de vergadering besloten zijn.

Heeft u vragen of opmerkingen over het beleid van de school, de leermethodes of wilt u graag informatie over wat de MR voor u kunt doen, dan kunt u de voorzitter per e-mail op mr@pcpobr.nl bereiken.