Ochtend:
08.30 – 12.00 uur
Pauze: 10.15 – 10.30 uur

Middag:
12.45 – 14.45 uur

Op woensdag
08.30 – 12.00 uur

Tussenschoolse opvang wordt verzorgd door pedagogisch medewerkers van SKR.