Tussenschoolse opvang op De Klimop:

Enkele belangrijke punten zijn:

  • De kinderen nemen zelf brood en drinken mee.
  • Zij eten van 12.00 tot 12.25 uur bij de leerkracht in de klas.
  • Tussen 12.25 en 12.50 uur houden de pedagogisch medewerkers toezicht.
    De leerkracht kan dan even pauze hebben.