Wie zijn wij?
Wij zijn een aantal moeders met een verschillende kerkelijke achtergrond die het belangrijk vinden dat er regelmatig voor de school, de leerkrachten en de leerlingen gebeden wordt.

Wat doen we?
Wij komen één keer per maand bij elkaar op donderdag van 13:45 tot ongeveer 14:45 uur. Wij lezen een Bijbelgedeelte met elkaar of zingen samen en bidden voor: de school, de kinderen, het team, bestuur, thuissituaties, zieken, enz.

Waarom doen we dat?

  • Omdat wij geloven dat God wil dat we voor elkaar en degenen die wij liefhebben, bidden.
  • Omdat God een hoorder van gebeden is.
  • Omdat we daarom ook heel veel verwachting hebben van onze gebeden.
  • Omdat het onze betrokkenheid bij school en op elkaar vergroot.

Wat vinden we belangrijk?

  • Dat God ons en onze kinderen wil zegenen.
  • Dat er thuis voor school gebeden wordt.
  • Dat u weet wat wij als gebedsgroep doen.

Gebedsbrievenbus
We hebben een gebedsbrievenbus. Deze hangt in de school. Hier kan iedereen gebedspunten in doen. De juffen geven gebedspunten van de kinderen aan ons door. Elke keer is een andere groep aan de beurt om dit te doen. Als gebedsgroep nemen we ook deze punten mee in onze gebeden. Zo is het echt iets van de hele school: juffen, kinderen en gebedsgroep.

Daarom!
Daarom willen we je uitnodigen om eens een keer langs te komen of voel je vrij om gebedspunten in de gebedsbrievenbus te doen. Dan zullen wij die punten in vertrouwen in ons gebed meenemen.

Wil je meer weten vraag het gerust aan één van de teamleden of aan de ouders van de gebedsgroep.

Graag tot ziens!

Laura Scholte en Marjolein van Wingerden