Kindcentrum officiëel geopend

Marina de BloisGeen categorie

Op woensdag 27 oktober werd in Ridderkerk Rijsoord kinderdagverblijf De Klimop officieel geopend. Nadat er werd gezongen en gedanst door alle kleine en grote kinderen onthulde wethouder Laurens Franzen van Gemeente Ridderkerk samen met Evy, leerling van basisschool De Klimop, het nieuwe bord bij de hoofdingang. Daarop staan de namen van de samenwerkende partijen: basisschool De Klimop (onderdeel van PCPO) en Kinderopvang SKR. Het bord pronkt nu uitnodigend boven de ingang van het gebouw. 

Met het openen van het dagverblijf wordt op deze locatie opvang en onderwijs aangeboden voor kinderen van 0 tot 13 jaar en wordt Christelijk Kindcentrum De Klimop Rijsoord gevormd. Het team dat de opvang verzorgt en het onderwijsteam werken nauw samen, zodat opvang en onderwijs elkaar aanvullen op pedagogisch- en didactisch gebied. In de begeleiding van kinderen in hun ontwikkeling zijn de teams samen een. Kinderen mogen hier spelen, beleven, leren en zijn wie ze zijn.