AGENDA

  • 19 december 2018
    Kerstviering
  • 24 december 2018 - 28 december 2018
    Kerstvakantie
  • 31 december 2018 - 4 januari 2019
    Kerstvakantie


Meer…

OVER ONS


Op CBS De KlimopĀ bieden we een veilige omgeving waar je je optimaal kunt ontwikkelen onder leiding van ervaren en deskundige leerkrachten.

 


Meer…

Toekomstgericht

Bij ons op school werken de kinderen van groep 4 t/m 8 met Chromebooks en Snappet-tablets.

Op deze laptops en/of tablets verwerken de kinderen de aangeboden stof van rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen.

Naast de vaste opgaven, werken de kinderen ook in een adaptief gedeelte aan hun eigen leerdoelen.

Daarnaast krijgen de kinderen individuele en groepsopdrachten aangeboden binnen de Google Classroom-omgeving.

Meer…