AGENDA

  • 30 mei 2019
    Hemelvaartsdag
  • 31 mei 2019
    Vrij
  • 10 juni 2019
    Tweede Pinksterdag


Meer…

OVER ONS


Op CBS De KlimopĀ bieden we een veilige omgeving waar je je optimaal kunt ontwikkelen onder leiding van ervaren en deskundige leerkrachten.

 


Meer…

Toekomstgericht

Bij ons op school werken de kinderen van groep 4 t/m 8 met Chromebooks en Snappet-tablets.

Op deze laptops en/of tablets verwerken de kinderen de aangeboden stof van rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen.

Naast de vaste opgaven, werken de kinderen ook in een adaptief gedeelte aan hun eigen leerdoelen.

Daarnaast krijgen de kinderen individuele en groepsopdrachten aangeboden binnen de Google Classroom-omgeving.

Meer…